Tabula Peutingeriana - flvmina

< Littera C >

Cap̄. a[..]nıſ Paludıs. Cap(ut) [An]is paludisCaput Hypanis paludis | C
flvmen #85B VIII 4 o 
R. Talbert: Cap̄ a[ - ? - ]nis Palvdis 7A4-7A5 #3433
K. Miller: * 598
F.C. Scheyb: Cap. Anis paludis VIII.A
Ca̅p. fl. Ӈuſacus Cap(ut) Fl(uvius) NusacusCaput fluminis Nusacus
flvmen #86 VIII 5 o 
UA
Dnieper?
R. Talbert: Cap̄ Fl. Nvsacvs 7A5-8A1 #3434
K. Miller: * 598
F.C. Scheyb: Fl. Nusacus VIII.B
cap̅. f̅l. Sellıanı. Cap(ut) Fl(umen) SellianiCaput fluminis Selliani,
flvmen #85A VIII 4 o 
UA
Daugava
R. Talbert: Cap̄ Fl. Selliani 7A4-7A5 #3432
K. Miller: * 598
F.C. Scheyb: Selliani VIII.A

< Littera F >

[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #10kk V 1 m 
R. Talbert: 4B1 #3552
K. Miller: 388
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #10t IV 2 o 
R. Talbert: 3A2 #3329
K. Miller:
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #18 IV 1 m 
R. Talbert: 3B1 #3351
K. Miller: 383
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #19 IV 1 m 
R. Talbert: 3B1 #3352
K. Miller: 383
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #38 V 5 m 
R. Talbert: 4B5 #3373
K. Miller: 389
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #39 V 5 m 
R. Talbert: 4B5 #3374
K. Miller: 389
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #49 VI 2 m 
R. Talbert: 5B2 #3384
K. Miller: 390
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #50 VI 2 
/3 m 
R. Talbert: 5B2-5B3 #3385
K. Miller: 390
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #51 VI 3 m 
R. Talbert: 5B3 #3386
K. Miller: 390
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #53 VI 4 m 
I
R. Talbert: * 5B4-5B5 #3388
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: ./. V.C
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #62 VII 1 o 
- VII 1 m 
R. Talbert: 6A1-6B1 #3398
K. Miller: 390
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #69b VII 2 m 
R. Talbert: 6B2 #3406
K. Miller:
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #70 VII 2 m 
R. Talbert: 6B2 #3407
K. Miller:
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #90 VIII 5 m 
R. Talbert: 7B5 #3439
K. Miller: 610
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #92 IX 1 
/IX 2 o 
R. Talbert: 8A1-8A2 #3441
K. Miller: 840
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #93 IX 2 
/3 o 
R. Talbert: 8A2-8A3 #3568
K. Miller:
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #97 IX 4 o 
R. Talbert: 8A4 #3446
K. Miller: 839
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #101 IX 1 m IX 2 m 
 
R. Talbert: 8B1-8C2 #3563
K. Miller: 610
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Hylas]
flvmen #102 IX 2 
/3 m 
R. Talbert: 8B2-8B3 #3450
K. Miller: [Hylas] 840
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107b IX 3 
/4 u 
R. Talbert: 8C3-8C4 #3456
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107c IX 4 u 
R. Talbert: 8C4 #3457
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107d IX 4 m 
- IX 4 m 
R. Talbert: 8B4-8C4 #3458
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107e IX 4 u 
R. Talbert: 8C4 #3459
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107f IX 4 u 
R. Talbert: 8C4 #3460
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107g IX 4 m 
- IX 4 m 
R. Talbert: 8B4-8C4 #3461
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #107h IX 4 u 
R. Talbert: 8C4 #3462
K. Miller: (879)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #109 X 2 o 
 
R. Talbert: 9A2-10A1 #3465
K. Miller: 839-40
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #110 X 2 o 
 
R. Talbert: 9A2-10A1 #3466
K. Miller: 839-40
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #113 X 2 m 
R. Talbert: 9B2 #3468
K. Miller: 841
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #116 X 3 
/4 m 
R. Talbert: 9B3-9B4 #3473
K. Miller: 830
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #117 X 3 m 
- X 3 m 
R. Talbert: 9B3-9C3 #3474
K. Miller: 830
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #120 X 1 
R. Talbert: 9C1 #3475
K. Miller: (842)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #121 X 1 
/2 u 
R. Talbert: 9C1-9C2 #3476
K. Miller: 842
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126b XI 3 m 
R. Talbert: 10B3 #3482
K. Miller: 845
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126c XI 3 u 
- XI 5 u 
R. Talbert: 10C3-10C5 #3483
K. Miller: 845
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126d XI 3 u 
R. Talbert: 10C3 #3484
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126e XI 4 u 
R. Talbert: 10C4 #3485
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126f XI 4 m 
 
R. Talbert: 10B4-10C4 #3486
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126g XI 4 m 
 
R. Talbert: 10B4-10C4 #3487
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126h XI 4 m 
 
R. Talbert: 10B4-10C4 #3488
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126i XI 4 u 
R. Talbert: 10C4 #3489
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #126j XI 4 u 
R. Talbert: 10C4 #3490
K. Miller: (845)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #130b XI 4 m 
 
R. Talbert: 10B4-10B5 #3495
K. Miller: Titana 846
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #130d XII 4 m 
R. Talbert: 11B4 #3497
K. Miller: (850)
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) ? ]
flvmen #134b XII 5 m 
 
R. Talbert: 11B4-11B5 #3502
K. Miller: 847
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Abana]
flvmen #124 X 2 
/3 u 
R. Talbert: 9C2-9C3 #3479
K. Miller: [Chrysorrhoas | Abana] 843
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Aceloum]
flvmen #71 VII 4 m 
R. Talbert: 6B4 #3410
K. Miller: [Aceloum fl.] 598
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Adonis
flvmen #125 X 3 u 
R. Talbert: 9C3 #3478
K. Miller: Adonius/Adonis 842
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Afeſıa. Fl(uvius) AfesiaAthesis Fl.
flvmen #10CC IV 3 
/4 o 
I
Adige
R. Talbert: Fl. Afesia 3A3-3A4 #3338
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Atesia III.C
F̅l. Agalıngus. Fl(umen) AgalingusTyras, Aestuaris Fl.?
flvmen #84 VIII 3 
/4 o 
Dniester? (MD,UA)
R. Talbert: Fl. Agalingvs 7A3-7A5 #3431
K. Miller: * 597
F.C. Scheyb: * VIII.A
Flꝰ. Albınıa. Fl(uvius) Albinia
flvmen #25 IV 4 m 
I
Fiume Albenga
R. Talbert: Fl. Albinia 3B4 #3358
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Albinia III.F
[ ] [{Fl(umen)} Almus]
flvmen #15d VII 5 o 
R. Talbert: 6A5 #3424
K. Miller: [Fl. Almus] 596
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Amasenus]
flvmen #55 VI 2 m 
R. Talbert: 5B2 #3390
K. Miller: [Fl. Amasenus] 385
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Ambrum. Fl(uvius) Ambrum
flvmen #10S IV 2 o 
I
Lambro
R. Talbert: Fl. Ambrvm 3A2-3B2 #3328
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Ambrum III.B
Fl. Ana Fl. Ana
flvmen #??? I 1 m 
E
 
P
Guadiana
CUP R. Talbert: ./.
K. Miller: *
F.C. Scheyb: ./.
[ ] [{Fl(umen)} Anasamo]
flvmen #15f VIII 1 
/2 o 
R. Talbert: 7A1-7A2 #3426
K. Miller: [Anasamo] 596
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Anımo. Fl(uvius) Animo
flvmen #10BB IV 4 m 
I
Lamone
R. Talbert: Fl. Animo 3A4-3B4 #3337
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Animo III.C
[ ] [Fl(umen) Anio]
flvmen #26d V 5 m 
- VI 1 m 
R. Talbert: 4B5-5B1 #3409
K. Miller: [Fl. Anio] 385
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Aous]
flvmen #65 VII 2 o 
- VII 4 m 
R. Talbert: 6A2-6B4 #3401
K. Miller: Aous 598
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Aʀaʀ. Fl(uvius) Arar
flvmen #9B II 5 m 
F
Saône
R. Talbert: Fl. Arar 1B5-2B1 #3303
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Fl. Arar I.C
̅fl. Araxes. Fl(umen) Araxes
flvmen #129 XII 5 o 
?
R. Talbert: * 10B5-11A5 #3493
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XII.C
[ ] [Fl(umen) Arnu]
flvmen #22 IV 2 m 
I
R. Talbert: 3B2 #3355
K. Miller: [Ad fines] 384
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Aʀsıa. Fl(uvius) Arsia
flvmen #28 V 1 o 
HR
Raša
RC
IV36 Arsia
div. lat.
PL: Arsia
R. Talbert: Fl. Arsia 4A1 #3363
K. Miller: * 391
F.C. Scheyb: Fl. Arsia IV.B
Flꝰ Aſpıa. Fl(uvius) Aspia
flvmen #34 V 3 m 
I
Aspido
R. Talbert: Fl. Aspia 4B3 #3369
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Aspia IV.C
[ ] [Fl(umen) Aturius]
flvmen #7 II 1 m 
- II 4 m 
R. Talbert: 1B1-1B4 #3300
K. Miller: * 141
F.C. Scheyb:
F̅l Auelꝺıū. Fl(umen) Aveldi(um)
flvmen #54 VI 4 m 
I
R. Talbert: Fl. Aveldiv̄ 5B4 #3389
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Aveldium VI.A
Flꝰ Auenтıa. Fl(uvius) Aventia
flvmen #21 IV 1 m 
I
Lavenza
R. Talbert: Fl. Aventia 3B1 #3354
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Aventia III.B
Flꝰ. Aufıꝺꝰ. Fl(uvius) Aufid(us)
flvmen #52 VI 3 
/4 m 
I
Ofanto
R. Talbert: Fl. Avfid(vs) 5B3-5B4 #3387
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Aufidus V.C
Fl. Aunes. Fl{umen} Aunes
flvmen #137 XII 5 u 
?
R. Talbert: Fl. Avnes 11C4-11C5 #3505
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: * XII.F
F̅l. Avseʀe. Fl(umen) Ausere
flvmen #79 VII 2 u 
TN
R. Talbert: Fl. Avsere 6C1-6C2 #3418
K. Miller: * 950
F.C. Scheyb: Fl. Ausere VI.E VI.F
Fl͗. Bagaмaꝺa. Fl(uvius) BagamadaBagradas Fl.
flvmen #42 V 3 
/4 u 
TN
Medjerda, ‏مجردة‎,
R. Talbert: Fl. Bag+[ - ? - ]da 4C3 #3377
K. Miller: Fl. Bagamada 950
F.C. Scheyb: * IV.F
F̅l. Be. Fl(uvius) Be
flvmen #82 VII 5 u 
AFR
R. Talbert: * 6C5 #3421
K. Miller: * 949
F.C. Scheyb: * VII.D
Flꝰ. Beʀsvla. Fl(uvius) Bersula
flvmen #10J III 5 m 
I
Scrivia
R. Talbert: Fl. Bersvla 2B5 #3314
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Bersula III.A
Flꝰ. Beтvetel̅v. Fl(uvius) Betvetel(um)
flvmen #10G III 5 o 
F
R. Talbert: Fl. Betvctelv̄̄ 2A5-2B5 #3311
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Betuetelum II.C
[ ] [Fl(umen) Bilis]
flvmen #99 IX 4 o 
R. Talbert: 8A4 #3448
K. Miller: [Fl Bilis] 839, cf. 639
F.C. Scheyb:
Flꝰ Bʀınтesıa. Fl(uvius) Brintesia
flvmen #10JJ IV 5 m 
I
Brenta
R. Talbert: Fl. Brintesia 3B5 #3345
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Brintesia IV.A
F̅l. Buroтaſ. Fl(umen) BurotasEurotas }{ Pineus | Pamis
flvmen #77 VII 5 m 
GR
Pineiós | Pámisos
R. Talbert: Fl. Bvrotas 6B5-6C4 #3416
K. Miller: * 599
F.C. Scheyb: Burotas VII.D fortasse Flum. Eurotas
[ ] [Fl(umen) Caicus]
flvmen #104 IX 3 m 
R. Talbert: 8B3 #3452
K. Miller: [Fl Caicus] 841
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Calidon]
flvmen #73 VII 5 m 
R. Talbert: 6B5 #3412
K. Miller: [Calidon fl.] 599
F.C. Scheyb:
̅Fl. calın cıus Fl(umen) Calincius
flvmen #134A XII 5 m 
R. Talbert: Fl. Calincivs 11B4-11B5 #3501
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XII.F
Fl. Caſtur. Fl{uvius} Ca(st)urCaystrus Fl.
flvmen #106 IX 5 m 
TR
R. Talbert: Fl. Castvr 8B5 #3454
K. Miller: * 841
F.C. Scheyb: Fl. Castur IX.E
Flꝰ. cʜvlcvl. Fl(uvius) Chulcul
flvmen #??? V 1 u 
DZ
 
TN
R. Talbert: Fl. Chvlcvl 4C1 #3551
K. Miller: * 950
F.C. Scheyb: Fl. Chulcul IV.E
Flꝰ Cleuſıs. Fl(uvius) CleusisClusius Fl.
flvmen #10Z IV 3 o 
I
Chiese
R. Talbert: Fl. Clevsis 3A3-3B3 #3335
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Cleusis III.C
Flꝰ. Clocoʀıs Fl(uvius) Clocoris
flvmen #48 VI 1 m 
I
R. Talbert: Fl. Clocoris 5B1 #3383
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Clotoris V.B
[ ] [{Fl(umen)} Cydnus]
flvmen #115 X 2 
/3 m 
R. Talbert: 9B2-9B3 #3470
K. Miller: [Cydnus] 841
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Colapis]
flvmen #27c V 4 o 
- V 5 o 
R. Talbert: 4A4-4A5 #3559
K. Miller: [Fl. Colapis] 488
F.C. Scheyb:
f̅l. craтe. Fl(umen) Crate{r}
flvmen #68 VII 1 m 
I
Grati
R. Talbert: Fl. Crate / Grater Fl. 6B1 #3404
K. Miller: Fl. Crater 386
F.C. Scheyb: Fl. Crater VI.E bis
Flꝰ. Cvmaʀa. Fl(uvius) Cumara
flvmen #46 VI 1 m 
I
Tavo | Vomano
R. Talbert: Fl. Cvmara 5B1 #3381
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Comara V.B
F̅l. Cẏnıps. Fl(umen) Cynips
flvmen #81 VII 3 u 
LAR
R. Talbert: * 6C3-6C4 #3420
K. Miller: * 949
F.C. Scheyb: * VI.F
Flꝰ. cyʀvs. Fl(uvius) Cyrus
flvmen #128 XI 5 o 
EXT
R. Talbert: Fl. Cyrvs 10A4-10A5 #3492
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XI.C
[ ] [Fl(umen) Danubius]Danuvius fl. | Istros fl. | Hister fl.
flvmen #15a IV 1 o 
- VIII 5 o 
DAC
 
MOI
 
MOS
 
NOR
 
PAI
 
PAS
 
RAE
 
A
 
BG
 
D
 
H
 
HR
 
RO
 
SK
 
YU
Donau, Duna, Dunărea, Dunav, Дунав
R. Talbert: 3A1-7A5 #3346
K. Miller: 486
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Dravus]
flvmen #27b V 2 o 
- VI 3 o 
R. Talbert: 4A2-5A3 #3362
K. Miller: [Fl. Dravus] 487
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Drilo]
flvmen #63 VII 2 o 
R. Talbert: 6A2 #3399
K. Miller: [Drilo] 598
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Drilo]
flvmen #66 VII 5 m 
R. Talbert: 6B5 #3402
K. Miller: [Drilo] 598
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Druentia]
flvmen #9c II 5 m 
- III 3 m 
R. Talbert: 1B5-2B3 #3304
K. Miller: [Fl. Druentia] 142
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Duria]
flvmen #10e III 4 m 
R. Talbert: 2B4 #3309
K. Miller: [Fl. Duria] 386
F.C. Scheyb:
F̅l Еbrꝰ Fl(umen) Ebr(us)Hebrus Fl.
flvmen #88A VIII 1 o 
Marica, Марица, Ébros, Έβρος, Meriç Nehri (BG, GR, TR)
R. Talbert: Fl. Ebr(vs) 7A1-7B4 #3436
K. Miller: * 599
F.C. Scheyb: * VII.B
F̅l. Еscvs. Fl(umen) EscusOescus Fl.
flvmen #15E VIII 1 o 
BG
Iskar, Искър
R. Talbert: Fl. Escvs 7A1 #3425
K. Miller: * 596
F.C. Scheyb: * VII.B
[ ] [{Fl(umen)} Euphrates]
flvmen #126a XI 2 o 
- XI 5 u 
R. Talbert: 10A2-10C5 #3481
K. Miller: [Euphrates] 844
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Evvenos fl.]
flvmen #72 VII 4 m 
R. Talbert: 6B4 #3411
K. Miller: [Evvenos fl.] 599
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Farfar]
flvmen #26c V 5 m 
R. Talbert: 4B5 #3408
K. Miller: [Fl. Farfar] 385
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Fevos. Fl(uvius) Fevos
flvmen #10B III 4 m 
R. Talbert: Fl. Fevos 2B4 #3306
K. Miller: * 386
F.C. Scheyb: Fl. Fevos II.C
flꝰ floſıſ. Fl(uvius) Flosis
flvmen #35 V 3 m 
I
Potenza
R. Talbert: Fl. Flosis 4B3 #3370
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Flosis IV.C
Flꝰ. Fʀɢıꝺꝰ. Fl(uvius) Frgid(us)Frigidus Fl.
flvmen #17 IV 5 o 
I
 
SLO
Vippaco, Vipava
R. Talbert: Fl. Frgido 3A5 #3350
K. Miller: Fl. Frigid. 390
F.C. Scheyb: Fl. Frigido IV.A
̅Fl. Ganɢes. Fl(umen) Ganges
flvmen #130A XII 2 m 
R. Talbert: * 11B2-11B5 #3494
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: * XII.A
̅fl. Ganges. Fl(umen) Ganges
flvmen #130A XII 5 m 
R. Talbert: * 11B2-11B5 #3494
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: * XII.F
Flꝰ. gaʀvӈӈa. Fl(uvius) GarunnaGarumna Fl.
flvmen #6 II 5 m 
F
Garonne
R. Talbert: Fl. Garvnna 1B1-1B5 #3299
K. Miller: * 141
F.C. Scheyb: Flur. Carunna I.C
[ ] [Fl(umen) Genesis]
flvmen #64 VII 2 o 
- VII 4 m 
R. Talbert: 6A2-6B4 #3400
K. Miller: [Genesis fl.] 598
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Gıʀıӈ. Fl(uvius) Girin
flvmen #80 VII 2 u 
R. Talbert: * 6C2-7C2 #3419
K. Miller: * 949
F.C. Scheyb: * VI.E
Flꝰ. Haꝺra. Fl(uvius) Hadra
flvmen #10M IV 1 m 
I
Larda
R. Talbert: Fl. Hadra 3B1 #3322
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Hadra III.A
[ ] [Fl(umen) Haliacmon | Axius]
flvmen #67 VII 5 m 
R. Talbert: 6B5 #3403
K. Miller: Haliacmon? Axius? 599
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Halys]
flvmen #108 X 1 o 
- X 1 m 
R. Talbert: 9A1-9B1 #3463
K. Miller: [Halys] 839
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Herbas]
flvmen #95 IX 2 o 
R. Talbert: 8A2 #3444
K. Miller: [Ad herbas fl] 839
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Hermon. Fl(uvius) Hermon
flvmen #105 IX 4 
/5 m 
TR
R. Talbert: * 8B4-8B5 #3453
K. Miller: * 841
F.C. Scheyb: * IX.D
Flꝰ. Heʀomıcaſ. Fl(uvius) HeromicasHieromax Fl.
flvmen #123 X 2 u 
SYR
R. Talbert: * 9C1-9C2 #3480
K. Miller: * 843
F.C. Scheyb: * IX.F
[ ] [Fl(umen) Hyppium]
flvmen #98 IX 4 o 
R. Talbert: 8A4 #3447
K. Miller: [Hyppium fl] 839
F.C. Scheyb:
Flꝰ. ıala. Fl(uvius) Iala
flvmen #10F III 4 m 
I
Malea
R. Talbert: Fl. Iala 2B4 #3310
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Jala II.C
Flꝰ. ɩӈᴅvs. Fl(uvius) Indus
flvmen #136 XII 2 
/3 u 
PAK
Indus
R. Talbert: Fl. Indvs 11C3-11C4 #3503
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: Fl. Jndus XII.D
Fl. Joʀᴅaӈıs. Fl{umen} Iordanis
flvmen #122 X 1 u 
Jordan (IL, SYR)
R. Talbert: * 9C1-9C2 #3477
K. Miller: * 842
F.C. Scheyb: Fl. Jordanis IX.E
Flꝰ. Isex. Fl(uvius) IsexIdex Fl.
flvmen #10HH IV 4 m 
I
Idice
R. Talbert: Fl. Isex 3B4-3B5 #3343
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Jsex IV.A
Flꝰ. ıvaʀo. Fl(uvius) IvaroIuvavus Fl.
flvmen #15B IV 4 o 
A__,D
Salzach
R. Talbert: Fl. Ivaro 3A4 #3348
K. Miller: * 487
F.C. Scheyb: Fl. Jvaro III.C
Flꝰ. Labonıa. Fl(uvius) Labonia
flvmen #13 III 4 m 
I
Arestra
R. Talbert: Fl. Labonia 2B4 #3318
K. Miller: * 383
F.C. Scheyb: Fl. Labonia II.C
[ ] [{Fl(umen)} Lathon]
flvmen #91 VIII 4 u 
R. Talbert: 7C4 #3440
K. Miller: [Lathon] 881
F.C. Scheyb:
Flꝰ Laтıs. Fl(uvius) Latis
flvmen #10D III 4 m 
I
Maira
R. Talbert: Fl. Latis 2B4 #3308
K. Miller: * 386
F.C. Scheyb: Fl. Latis II.C
[ ] [Fl(umen) Lavinius]
flvmen #10dd IV 4 m 
R. Talbert: 3B4 #3339
K. Miller: (Lavinius) 388
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Lıcenna. Fl(uvius) LicennaLiquentia Fl.
flvmen #10GG IV 4 o 
I
Livenza
RC
IV36 Liguentia
div. lat.
PL: Liquentia
R. Talbert: Fl. Licenna 3A4-3B4 #3342
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Licenna IV.A
[ ] [Fl(umen) Licus]
flvmen #100 IX 4 o 
R. Talbert: 8A4 #3449
K. Miller: [Licus] 839
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(uvius) Liris]
flvmen #55 VI 3 m 
I
Fiume Garigliano
R. Talbert: * 5B3-5C2 #3391
K. Miller: * 385
F.C. Scheyb: *
Flꝰ. Lvcvs. Fl(uvius) Lucus
flvmen #12 III 4 m 
I
Imper
R. Talbert: Fl. Lvcvs 2B4 #3317
K. Miller: * 383
F.C. Scheyb: Fl. Lucus II.F
Flꝰ. Μacʀa. Fl(uvius) Macra
flvmen #20 IV 1 m 
I
Fiume Magra
R. Talbert: Fl. Macra 3B1 #3353
K. Miller: * 383
F.C. Scheyb: Fl. Marca III.A
[ ] [Fl(umen) Macrinus]
flvmen #45 VI 1 m 
R. Talbert: 5B1 #3569
K. Miller: [Fl. Macrinus] 389
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Maeander]
flvmen #112 X 1 m 
R. Talbert: 9B1 #3467
K. Miller: [Fl Maeander] 841
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Margum]
flvmen #15c VII 1 
/2 o 
R. Talbert: 6A1-6A2 #3396
K. Miller: [Margum fl.] 595
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Marisus]
flvmen #15g VIII 2 o 
R. Talbert: 7A2 #3427
K. Miller: [Fl. Marisus] 597
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Marta]
flvmen #41 V 1 m 
R. Talbert: 4B1 #3376
K. Miller: [Fl. Marta] 384
F.C. Scheyb:
flꝰ. Μaтava Fl(uvius) MatavaMetaurus Fl.
flvmen #32 V 2 m 
I
Metauro
R. Talbert: Fl. Matava 4B2-4B3 #3367
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Matava IV.B
Flꝰ. Μeꝺuacvm. Fl(uvius) Meduacum
flvmen #10FF IV 4 o 
I
Bacchiglione | Brenta
R. Talbert: Fl. Medvacvm 3A4-3B4 #3341
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Meduacum III.C
[ ] [Fl(umen) Melas]
flvmen #114 X 2 m 
R. Talbert: 9B2 #3469
K. Miller: [Fl Melas] 841
F.C. Scheyb:
Fl͗ Μıſıv. Fl(uvius) MisiuMiscus Fl.
flvmen #36 V 4 m 
I
Musone
R. Talbert: Fl. Misiv 4B4 #3371
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Misiu IV.C | V.A
fl Мıso. Fl{uvius} MisoMisus Fl.
flvmen #33 V 3 m 
I
Misa
R. Talbert: * 4B3 #3368
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: * IV.C
Flꝰ. Μvsalla. Fl(uvius) MusallaMosella Fl.
flvmen #2B III 1 o 
F
 
D
Moselle, Mosel
R. Talbert: Fl. Mvsalla 2A1 #3295
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Fl. Musalla II.A
[ ] [{Fl(umen)} Naro]
flvmen #44 VI 5 o 
R. Talbert: 5A5 #3380
K. Miller: [Naro] 488
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Nasabath]
flvmen #8 II 2 u 
- II 4 u 
R. Talbert: 1C2-1C4 #3301
K. Miller: * 950
F.C. Scheyb:
fl. Ӈelurū. Fl{uvius} Nelur(um)
flvmen #31 V 2 m 
I
Arzilla
R. Talbert: Fl. Nelvrv̄ 4B2 #3366
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Nelurum IV.E
Flꝰ. Ӈıgella. Fl(uvius) Nigella
flvmen #10Q IV 2 m 
I
Ongina
R. Talbert: Fl. Nigella 3B2 #3326
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Nigella III.B
Flꝰ. Ӈıgrınum. Fl(uvius) NigrinumJazartes Fl.
flvmen #131 XII 2 o 
R. Talbert: Fl. Nigrinvm 11A2-11A4 #3498
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XII.A
Flꝰ. Ӈılus quı dıuıdıт aſıam ⁊ lıbıam. Fl(uvius) Nilus qui dividit asiam (et) libiam
flvmen #107A IX 1 
/2 u 
ET
 
SUD
Nil
R. Talbert: Fl. Nilvs qvi dividit asiam (et) libiam 8C1-8C4 #3455
K. Miller: * 879
F̅l. Ӈımeʀa. Fl(umen) NimeraHimera Fl.
flvmen #74 VII 1 u 
I
R. Talbert: * 6B1-6C1 #3413
K. Miller: * 404
F.C. Scheyb: * VI.E
Flꝰ. ӈırānvs. Fl(uvius) NirannusHirannus Fl.
flvmen #75 VII 1 u 
I
? Salso
R. Talbert: Fl. Nirān̄vs 6C1-6C2 #3414
K. Miller: * 405
F.C. Scheyb: * VI.E
Flꝰ. Ӈouaʀıa. Fl(uvius) Novaria
flvmen #10N IV 1 o 
I
Agogna
R. Talbert: Fl. Novaria 3A1-3B1 #3323
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Novaria III.A
[ ] [{Fl(umen)} Nura]
flvmen #10v IV 2 m 
R. Talbert: 3B2 #3331
K. Miller: (Nura) 387
F.C. Scheyb:
Flꝰ. odubʀıa. Fl(uvius) Odubria
flvmen #10K IV 1 m 
I
Staffera
R. Talbert: Fl. Odvbria 3B1 #3320
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Odubria III.A
[ ] [Fl(umen) Orontes]
flvmen #119 X 4 m 
 
R. Talbert: 9B4-9C4 #3472
K. Miller: [Fl Orontes] 842
F.C. Scheyb:
Flꝰ. oʀsvs. Fl(uvius) OrsusOrgus Fl.
flvmen #10C III 4 m 
I
Orco
R. Talbert: Fl. Orsvs 2B4 #3307
K. Miller: * 386
F.C. Scheyb: Fl. Orsus II.C
̅Fl. oxus. Fl(umen) Oxus
flvmen #132 XII 2 o 
R. Talbert: Fl. Oxvs 11A2-11A4 #3499
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XII.A
Flꝰ. Paala. Fl(uvius) Paala
flvmen #10Y IV 3 m 
I
Parma
R. Talbert: Fl. Paala 3B3 #3334
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Paala III.C
Flꝰ Padus. Fl(uvius) Padus
flvmen #10A III 3 m 
I
Po
R. Talbert: Fl. Padvs 2B3-4B1 #3305
K. Miller: * 386
F.C. Scheyb: Fl. Padus II.B
̅Fl. Palerıſ. Fl(umen) Paleris
flvmen #135 XII 5 m 
RC
II1 Paloris
div. gr.
PT: Πάλουρα
R. Talbert: * 11C4-11B5 #3504
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: * XII.F
Fl. Palerıſ. Fl(uvius) Pallia
flvmen #26B IV 5 m 
I
Paglia
R. Talbert: Fl. Pallia 3B5 #3360
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Pallia IV.D
F̅l. Pamısꝰ. Fl(umen) Pamis(us)Pineus | Pamisus }{ Eurot
flvmen #78 VIII 1 u 
GR
Evrotas
R. Talbert: Fl. Pamis(vs) 6B5-7C1 #3417
K. Miller: * 599
F.C. Scheyb: Fl. Pamisus VII.E
Fl. Paſtıum. [ ]Fl{uvius} Pa(st)ium
flvmen #61 VII 1 m 
ITA
 
I
R. Talbert: Fl. Pastivm 6A1-6B1 #3397
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Pastium VI.B
Fl͗. Paтabus. Fl(uvius) PatabusBatavus Fl.
flvmen #3 II 1 
/2 o 
F
R. Talbert: Fl. Patabvs 1A1-1A5 #3296
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Fl. Patabus I.A
[ ] [Fl(umen) Pyramus]
flvmen #118 X 4 m 
R. Talbert: 9B4 #3471
K. Miller: [Fl Pyramus] 842
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Ramma]
flvmen #130c XI 5 m 
R. Talbert: 10B5 #3496
K. Miller: Fl Ramma 846
F.C. Scheyb:
Fl͗. Renus. Fl(uvius). RenusRhenus Fl.
flvmen #2A II 2 o 
A
 
CH
 
F
 
D
 
NL
Rhin, Rhein, Rijn (IJssel, Waal)
R. Talbert: Fl. Renvs 1A1-3A1 #3294
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Rhenvs. Fl I.A
[ ] [Fl(umen) Rhenus]
flvmen #10ee IV 4 m 
ITA
 
I
Fiume Reno
R. Talbert: 3B4 #3340
K. Miller: [Fl. Rhenus] 388
F.C. Scheyb:
Fl. R[he]nus Fl{uvius} R[he]nusRhenus Fl.
flvmen #2A II 1 o 
A
 
CH
 
F
 
D
 
NL
Rhin, Rhein, Rijn (IJssel, Waal)
R. Talbert: Fl. Renvs 1A1-3A1 #3294
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Rhenvs. Fl I.A
Flꝰ. Rıgeʀ. Fl(uvius) RigerLiger Fl.
flvmen #5 II 2 o 
F
Loire
R. Talbert: Fl. Riger 1B2-1A5 #3298
K. Miller: * 141
F.C. Scheyb: Fl. Riger I.C
Flꝰ. Rıɢeʀ. Fl(uvius) RigerLiger Fl.
flvmen #5 II 5 o 
F
Loire
R. Talbert: Fl. Riger 1B2-1A5 #3298
K. Miller: * 141
F.C. Scheyb: Fl. Riger I.C
Flꝰ. Rıgonū. Fl(uvius) Rigon(um)
flvmen #10W IV 3 m 
I
Stirone
R. Talbert: Fl. Rigonv̄ 3B3 #3332
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Rigonum III.B
[ ] {Ostia} [Fl(uvius) Rodani]
flvmen #9a II 5 m 
- II 4 o 
R. Talbert: 1B5-2A4 #3302
K. Miller: (Ostia fl. Rodani) 142
F.C. Scheyb:
flꝰ. Rubıcū. Fl(uvius) Rubic(um)
flvmen #29 V 2 m 
I
Pisatello
R. Talbert: Fl. Rvbicv̄ 4B2 #3364
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Rubicum IV.E
f̅lꝰ. Ruſtunū Fl(uvius) Ru(st)un(um)Crustumium Fl.
flvmen #30 V 2 m 
I
Conca
R. Talbert: Fl. Rvstvnv̄ 4B2 #3365
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Rustunum IV.E
[ ] [Fl(umen) Safo]
flvmen #57 VI 3 m 
- VI 3 m 
R. Talbert: 5B3-5C3 #3392
K. Miller: [Safo fl.] 385
F.C. Scheyb:
Fľ. Sagaʀ. Fl(uvius) SagarSangarius Fl.
flvmen #96 IX 3 m 
TR
Sakarya Nehri
R. Talbert: * 8A3-8B3 #3445
K. Miller: * 839
F.C. Scheyb: * IX.A
[ ] [Fl(umen) Samus?]
flvmen #15h VIII 2 o 
DAC
 
RO
Râul Someșul Mic?
R. Talbert: 7A2 #3428
K. Miller: 597
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Samus?]
flvmen #15i VIII 3 o 
DAC
 
RO
 
H
Râul Someș?
R. Talbert: 7A3 #3429
K. Miller: 597
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Samus?]
flvmen #15j VIII 3 o 
DAC
 
RO
 
H
Râul Someș?
R. Talbert: 7A3 #3430
K. Miller: 597
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Sannvm Fl(uvius) SannumSalina Fl.
flvmen #47 VI 1 m 
I
Fiume Saline
R. Talbert: Fl. Sannvm 5B1 #3382
K. Miller: * 390
F.C. Scheyb: Fl. Sannum V.B
[ ] [Fl(umen) Sarnus]
flvmen #59 VI 5 m 
- VI 5 m 
R. Talbert: 5B5-5C5 #3394
K. Miller: [Fl. Sarnus] 386
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Saтernum. Fl(uvius) Saternum
flvmen #10AA IV 3 m 
I
Saterno
R. Talbert: Fl. Saternvm 3B3 #3336
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Saternum III.C
Flꝰ.| [Savo] Fl(uvius) [Savo]
flvmen #27A IV 5 o 
- V 1 o 
BIH
 
HR
 
SLO
 
YU
Sava, Сава
R. Talbert: Fl. [ - ? - ] 3A5-5A4 #3361
K. Miller: Fl. Savo 487
F.C. Scheyb: Fl. Savo IV.B
[ ] [Fl(umen) Scamander]
flvmen #103 IX 2 m 
R. Talbert: 8B2 #3451
K. Miller: [Fl Scamander] 841
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(uvius) Sequana]
flvmen #4 II 2 
/3 o 
F
Seine
R. Talbert: * 1A1-1A4 #3297
K. Miller: *
F.C. Scheyb: *
[ ] [Fl(umen) Silarus]
flvmen #60 VI 5 m 
R. Talbert: 5B5 #3395
K. Miller: [Fl. Silarus] 386
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Sılaʀvm. Fl(uvius) SilarumSilarus Fl.
flvmen #10II IV 5 m 
I
Sillaro
RC
IV36 Sile
div. lat.
PL: Silis
R. Talbert: Fl. Silarvm 3B5 #3344
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Silarum IV.A
Flꝰ. Sımeтuſ. Fl(uvius) SimetusSymaethus, Assinus Fl.?
flvmen #76 VII 2 m 
I
Giarretta
R. Talbert: Fl. Simetvs 6B2-6C2 #3415
K. Miller: * 405
F.C. Scheyb: * VI.E
[Flꝰ. Strymon.] [Fl(uvius) Strymon]
flvmen #89 VIII 2 m 
Strymonas, Στρυμόνας (GR); Struma, Струма (BG)
R. Talbert: * 7B2-7B3 #3438
K. Miller: [Strymon] 599
F.C. Scheyb: *
̅fl. Sygrıs. Fl(umen) SygrisAmardus Fl.
flvmen #133 XII 1 
/2 o 
R. Talbert: * 11A2-11A3 #3500
K. Miller: * 847
F.C. Scheyb: * XII.A
[ ] [Fl(umen) Tamesis]
flvmen #1 II 1 o 
BRT
 
GB
River Thames
R. Talbert: 1A1 #3293
K. Miller: 23
F.C. Scheyb:
Flꝰ. Tanno. Fl(uvius) Tanno
flvmen #69A VII 2 m 
I
San Ippolito
R. Talbert: * 6B2 #3405
K. Miller: * 386
F.C. Scheyb: * VI.E bis
[ ] [{Fl(umen)} Thermodon]
flvmen #111 X 3 o 
- X 3 m 
R. Talbert: 9A3-9B3 #3464
K. Miller: Thermodon 839
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Tiberis]
flvmen #26a IV 4 m 
- V 5 m 
R. Talbert: 3B4-4B5 #3359
K. Miller: [Fl. Tiberis] 384
F.C. Scheyb:
Flꝰ Tıcenum. Fl(uvius) TicenumTicinus Fl.
flvmen #10O IV 2 o 
I
Ticino
R. Talbert: Fl. Ticenvm 3A2 #3324
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Ticenum III.B
[ ] [Fl(umen) Ticenum]
flvmen #10p IV 2 o 
- IV 2 m 
R. Talbert: 3A2-3B2 #3325
K. Miller: (Fl. Ticenum) 387
F.C. Scheyb:
Flꝰ тıɢтıla. Fl(uvius) Tigtila
flvmen #14 III 5 m 
I
Bessagno
R. Talbert: Fl. Tigtila 2B5 #3319
K. Miller: * 383
F.C. Scheyb: Fl. Tistila III.A
Flꝰ. Tılıabınтe. Fl(uvius) TiliabinteTilavemptus Fl.
flvmen #16 IV 5 o 
I
Tagliamento
RC
IV36 Taliamentum
div. lat.
PL: Tilaventum
R. Talbert: Fl. Tiliabinte 3A5 #3349
K. Miller: * 388
F.C. Scheyb: Fl. Tiliabinte IV.A
[ ] [{Fl(umen)} Tilurio]
flvmen #43a VI 3 
R. Talbert: 5A3 #3378
K. Miller: [Tilurio] 488
F.C. Scheyb:
[ ] [{Fl(umen)} Tilurio]
flvmen #43b VI 3 
R. Talbert: 5A3 #3379
K. Miller: [Tilurio] 488
F.C. Scheyb:
F̅l. тınna. Fl(umen) Tinna
flvmen #37 V 4 m 
I
Tenna
R. Talbert: Fl. Tinna 4B4 #3372
K. Miller: * 389
F.C. Scheyb: Fl. Tinna V.A
Flꝰ. тonтus. Fl(uvius) TontusTonzus Fl.
flvmen #88B VIII 5 m 
BG
 
GR
 
TR
R. Talbert: Fl. Tontvs 7B4-7A5 #3437
K. Miller: * 599
F.C. Scheyb: * VIII.B
[ ] [{Fl(umen)} Torrens]
flvmen #83b VIII 1 u 
R. Talbert: 7C1 #3423
K. Miller: Torrens 949
F.C. Scheyb:
[ ] [Fl(umen) Trebia]
flvmen #10r IV 2 m 
R. Talbert: 3B2 #3327
K. Miller: (Trebia) 387
F.C. Scheyb:
Flꝰ.[ ]re[ ] ̅̅v [Fl(uvius) Hernin(um) | Truent(um)]Truentus Fl.
flvmen #40 V 5 m 
I
Tronto
R. Talbert: Fl. [ - ? - ]a[ - ? - ] 4B5 #3375
K. Miller: Fl. Zerninu¯ 389
F.C. Scheyb: Fl. Herninum V.A
Flꝰ. тẏɢʀıs. Fl(uvius) Tygris
flvmen #127 XI 4 u 
IRQ
Tigris
R. Talbert: * 10A3-10C4 #3491
K. Miller: * 846
F.C. Scheyb: * XI.E
Flꝰ. Vaʀvм. Fl(uvius) Varum
flvmen #11B III 3 m 
I
R. Talbert: Fl. Varvm 2B3 #3316
K. Miller: * 142
F.C. Scheyb: Fl. Varum II.E
Flꝰ. vaʀvsa. Fl(uvius) Varusa
flvmen #10H III 5 m 
I
Varsita
R. Talbert: Fl. Varvsa 2B5 #3312
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Varusa III.A
Flꝰ. Vbarтum. Fl(uvius) UbartumOllius Fl.
flvmen #10U IV 2 o 
I
Oglio
R. Talbert: Fl. Vbartvm 3A2-3B3 #3330
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Ubartum III.B
Flꝰ Veſıꝺıa. Fl(uvius) Vesidia
flvmen #23 IV 2 m 
I
Seravezza
R. Talbert: Fl. Vesidia 3B2 #3356
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Vesidia III.B
Flꝰ. Vıcтıvм. Fl(uvius) VictiumSessites Fl.
flvmen #10L III 5 o 
I
Sesia
R. Talbert: Fl. Victivm 2A5-3B1 #3321
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Victium III.A
Flꝰ. Vmaтıa. Fl(uvius) UmatiaMella Fl.
flvmen #10X IV 3 o 
I
Mella
R. Talbert: Fl. Vmatia 3A3-3B3 #3333
K. Miller: * 387
F.C. Scheyb: Fl. Umatia III.B
Flꝰ. Vmbro. Fl(uvius) Umbro
flvmen #24 IV 3 m 
I
Fiume Ombrone
R. Talbert: Fl. Vmbro 3B3-3B4 #3357
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Umbro III.F quater ibid.
Flꝰ. Vmbro. Fl(uvius) Umbro
flvmen #24 IV 3 m 
I
Fiume Ombrone
R. Talbert: Fl. Vmbro 3B3-3B4 #3357
K. Miller: * 384
F.C. Scheyb: Fl. Umbro III.F quater ibid.
Flum̅ тanaıſ quı ꝺıuıꝺıт aſıam ⁊ europam. Flum(en) Tanais qui dividit Asiam et EuropamThanais Fl.
flvmen #87 VIII 5 o 
Don
R. Talbert: Flvm̄ Tanais qvi dividit asiam (et) evropam 7A5-8A2 #3435
K. Miller: * 598
[ ] [Fl(umen) Vultorno]
flvmen #58 VI 3 u 
- VI 5 m 
R. Talbert: 5C3-5B5 #3393
K. Miller: [Fl. Vultorno] 385
F.C. Scheyb:
Flꝰ. vvlpıs. Fl(uvius) Vulpis
flvmen #11A III 3 m 
I
Vesubia
R. Talbert: Fl. Vvlpis 2B3 #3315
K. Miller: * 383
F.C. Scheyb: Fl. Vulpis II.E

< Littera G >

Graтer. Flꝰ. Grater Fl(uvius)
flvmen #68 VII 1 m 
I
Grati
R. Talbert: Fl. Crate / Grater Fl. 6B1 #3404
K. Miller: Fl. Crater 386
F.C. Scheyb: Fl. Crater VI.E bis

< Littera H >

Hoſtıa. f̅l. Danubı́ȷ́. Ho(st)ia Fl(umen) DanubiiOstia flumen Danubii
aqvae flvmen  VIII 5 o 
RO
Donau, Duna, Dunărea, Dunav, Дунав
div. gr.
DE: Δάνουβις ποτ(αμός) [μί(λια) ...]
R. Talbert: Hostia Fl. Danvbii 7A5 #3347
K. Miller: * 486
F.C. Scheyb: Danubii Fl. Hostia VIII.A.B

< Littera L >

Lacvſ. Clısıvs. Lacus Clisius
flvmen #10i III 5 o 
- II 5 m 
R. Talbert: 2A5-2B5 #3313
K. Miller: (Lacus Clisius) 387
F.C. Scheyb:
[L]a[cꝰ. Dor]. [L]a[c(us) Dor]
flvmen #94 IX 2 o 
- IX 4 o 
R. Talbert: 8A2-8A4 #3443
K. Miller: Lacus Dor 840, 958
F.C. Scheyb:

< Littera T >

{Fl͗.} Toʀʀeӈs. {Fl(uvius)} Torrens
flvmen #83A VII 5 u 
- VIII 1 u 
AFR
R. Talbert: TORRENS 6C5-7C1 #3422
K. Miller: * 949
F.C. Scheyb: Torrens VII.E
Vide ad hanc paginam:  !   A   B  C  D   E  F G H  I   J   K  L  M   N   O   P   Q   R   S  T  U   V   W   X   Y   Z